Globalt Perspektiv

Globalt Perspektiv

2001 startade Stiftelsen Global Kunskap den elektroniska bulletinen Globalt Perspektiv som skickas kostnadsfritt till de som anmäler intresse att finnas med på vår sändlista. Intresset har varit stort och e-bulletinen når idag en mångfald personer inom olika discipliner såsom mediafolk, organisationsverksamma, lärare, studenter och forskare. Vår ambition är att utkomma med minst fyra nummer per år.

I Globalt Perspektiv finns artiklar, rapporter och dokument om utvecklingsfrågor, transnationella företag, FNs arbete, mänskliga rättigheter, internationell handel och WTO. Allt material är på svenska.

Du som är intresserad av att få e-bulletinen Globalt Perspektiv kan meddela din adress till:                          glokun (at) globalpublications.org

Läs tidigare nummer av Globalt Perspektiv:

2021.1 World Economic Forums ”Great Reset”-plan (’den stora återhämtningen’) gynnar den dominerande livsmedelsindustrin av  Jeremy Loffredo

2020.4 Bretton Woods -institutionernas nyliberala överreaktion lämnar globalt ledarskap – global governance – i sticket av  Patrick Bond

2020.3 Kina stärker sitt globala inflytande genom utvecklingsbanker av  Rohini Kamal och Kevin P. Gallagher

2020.2 Thandika Mkandawire: en intellektuell gigant och en oförbätterlig pan-afrikanist av Ibbo Mandaza

2020.1 Nyliberalismens slut och historiens pånyttfödelse av Joseph E. Stiglitz

2019.4 De mänskliga rättigheternas framtid: regressiva trender och goda utsikter av Richard Falk

2019.3 Farväl till World Social Forum? av Roberto Savio

2019.2 Avkoloniseringen av Västsahara: en västsaharisk syn på lösning av Malainin Lakhal

2019.1 Globalisering och avglobalisering: en tillbakablick av Walden Bello

2018.4 In memoriam: Samir Amin av Prabhat Patnaik

2018.3 De underkuvades återkomst av Wolfgang Streeck

2018.2 Att anpassa sig till människors rörlighet på en global nivå efter flykting- och migrantkrisen av Idriss Jazairy

2018.1 Främjar CFA-francen utveckling eller bevarar den en postkolonial struktur? av Hans Eriksson

2017.4 Därför är den privata sektorns upptrissade förväntningar på den afrikanska medelklassen inte till någon hjälp av Henning Melber

2017.3 Ju större ojämlikhet, desto troligare att vi förflyttar oss bort från demokrati av Branko Milanovic

2017.2 Framväxten av kinesiska transnationella företag (TNCs), BRICS-länderna och pågående globala förändringar av Dorothy Grace Guerrero

2017.1 Vi måste ompröva globaliseringen annars kommer Trumpismen att segra av Thomas Piketty

2016.5 Afrika, solidaritet och ICC av Henning Melber

2016.4 Är världen på väg mot global autokrati, ekologisk kollaps och politisk depression?av Richard Falk

2016.3 Rätten till utveckling nu 30 år – Aktuella globala frågor som är viktiga för genomförandet av rätten till utveckling av Martin Khor

2016.2 Marocko fortsätter ockupationen av Västsahara, i strid med FN av Stephen Zunes

2016.1 Afrika och migrationsdramat – den flodvåg mot Europa som aldrig kommer att sina av Tidiane Kassé

2015.5 Kina satsar stort på syd-syd samarbete av Martin Khor

2015.4 Passar vems syfte? av Barbara Adams och Gretchen Luchsinger

2015.3 Hur kommer kapitalismen sluta? av Wolfgang Streeck

2015.2 Den demokratiska kapitalismens nederlag av Wolfgang Streeck

2015.1  Immaterialrättigheter, mediciner och Indiens politik  Intervju med Joseph Stiglitz, Dean Baker och Arjun Jayadev.

2014.4 Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar. Ett avtal för avreglering, ett angrepp på jobben och ett slut på demokratin. av John Hilary

2014.3 En större global roll för Kina? av Martin Khor

2014.2 Västsahara – Afrikas sista koloni – FNs svåraste avkoloniseringsuppdrag av Stephen Zunes

2014.1 En transatlantisk rättighetsförklaring för företag En rapport om TTIP-avtalet

2013.5 Västsahara – olöst avkolonisering i konfliktfyllt Sahel   av Sidi M. Omar och Alice Wilson

2013.4 Världen ur Syds perspektiv Intervju med Samir Amin

2013.3 Kommer BRICS´Sydbank att förändra utvecklingen? av Bunn Nagara och Devaki Jain

2013.2 Mali – en analys  av Samir Amin

2013.1 Att lösa skuldkriser – Så skulle en skuldregleringsmekanism kunna fungera av Martin Khor

2012.4 Paradoxer av islamisk radikalisering i Mauretanien av Zekeria Ould Ahmed Salem

2012.3 Kan Afrika och Kina lära av varandra?  av Lim Mah-Hui

2012.2 Rios ohållbara nonsens av Jagdish Bhagwati

2012.1 UNCTAD får förnyat mandat av Martin Khor

2011.5 Islam i Mauretanien mellan politisk expansion och globalisering: Eliter, institutioner, kunskap och nätverk av Zekeria Ould Ahmed Salem

2011.4 Fyra principer för reformering av WTO av Rorden Wilkinson

2011.3 Ekonomisk omvandling och fattigdomsbekämpning. Hur det gick till i Kina, att hjälpa det ske i Afrika En rapport från China-DAC Study Group

2011.2 Vad kommer efter ”developmentalism” och globalisering? av Immanuel Wallerstein

2011.1 Indiens strategiska fördel över Kina i Afrika av Constantino Xavier

2010.5 Är globaliseringen vettig? av Miroslav N. Jovanovic

2010.4 Mauretanien – Haratinrörelsen och slaveriet av Zekeria Ould Ahmed Salem

2010.3 Mauretanien – en saharisk frontstat av Zekeria Ould Ahmed Salem

2010.1-2 Kinesiska investeringar i Afrika: ett arbetstagarperspektiv Rapport av African Labour Research Network

2009.5 UNCTADs rapport om handel och utveckling 2009

2009.4 Kapitalistiska dårar av Joseph E. Stiglitz

2009.3 Från Thermopylae till World Trade Center av Alain Gresh

2009.2 Utvecklingen av erkännandeinstrumentet i svensk utrikespolitik – konsekvenser för Västsahara av Ingvar Flink

2009.1 Rättsenligheten vid prospektering efter och utvinning av naturersurser i Västsahara av Hans Corell

2008.5 Upp och nervända världen. Att förstå Beijing Consensus av Alain Gresh

2008.4 WTOs ministerkonferens bröt samman – Sydperspektiv om orsakerna av Martin Khor

2008.3 Banankriget inom GATT/WTO av Simi B.T. och Atul Kaushik

2008.2 Kinesiska år – hur många lever du? av Stephen Green

2008.1 Västsahara – Afrikas sista koloni av Frank Ruddy

2007.4 Den Världshandelsorganisation vi kunde ha haft – bra för arbetarna, miljön och Syd av Susan George

2007.Demokratiindex. The Economist Intelligence Unit’s demokratiindex 2006

2007.2 Är en annan värld möjlig? – några (själv-)kritiska reflektioner över World Social Forum i Nairobi av Henning Melber

2007.1 Svenskt erkännande av Västsaharas självständighet och regering av Ingvar Flink och Claes Olsson

2006.3 World Social Forum – ständig debatt om forumets roll och framtid bidrag av Samir Amin, Hilary Wainwright och Jai Sen

2006.2 Doharundans förhandlingskollaps är det bästa utfallet för utvecklingsländerna av Walden Bello

2006.1 Utvecklingsrundan som inte fanns av Joseph E. Stiglitz

2005.3-4 Ett folk kontra företag?Självbestämmande, naturresurser och transnationella företag i Västsahara av Raphaël Fisera

2005.2 Handel som bistånd? av Henning Melber

2005.1 FNs kris och dess reformering – ett Syd-perspektiv av Boutros Boutros-Ghali

2004.3 EU och Västsahara av Jordi Vaquer i Fanés

2004.2 Att sammanföra ”global” och ”etisk” intervju med Mary Robinson

2004.1 USA-imperiets fall av Johan Galtung

2003.4 Arab Human Development Report 2003Sammanfattning

2003.3 Västsaharakonflikten – FNs svåra avkoloniseringsuppdrag. Självständighetskampen i Västsahara fortsätter utmana FN av Ian Williams och Stephen Zunes Bakom Bakerplanen för Västsahara av Toby Shelley Bakerplanen väcker Marockos missnöje av Toby Shelley

2003.2 Går vi mot en ny oljeordning? Washingtons krig mot Irak handlar om kontroll av oljan i Persiska viken av Michael Renner Stora oljebolag och James Baker har Västsahara som mål av Wayne Madsen

2003.1 Västsahara – Afrikas sista koloni. En reseberättelse från besök i de västsahariska flyktinglägren av Marianne Marcusdotter

2002.3 Ett starkare FN av Ulf Bjereld

2002.2 En väststat som andra? En studie av europeiseringen av svensk utrikespolitik av Martin Sjöstedt

2002.1 Greenwash + 10. FNs Global Compact, företagens ansvar och toppmötet om miljö i Johannesburg En rapport från CorpWatch av Kenny Bruno

2001.4 WTOs fjärde ministerkonferens – tre kommenterande artiklar. Kampen om ett avtal i Doha av Mark Ritchie Innebörden av Doha av Walden Bello och Anuradha Mittal Analys av slutdeklarationen från WTOs ministerkonferens i Doha av Barry Coates

2001.3 Vägen mot en global överenskommelse (Global Compact): De transnationella företagens makt och slaget om global policy inom Förenta Nationerna av Ellen Paine

2001.2 Globalisering och de mänskliga rättigheterna En FN-rapport i sammandrag

2001.1 Top 200: De transnationella företagens ökade globala makt av Sarah Anderson och John Cavanagh