Publikationer

Ny bok: Västsahara – Nationsbygge i exil 

I exil har västsaharierna byggt upp ett samhälle och en statsapparat med ett parlament, regering, ministrar och både en central och en lokal förvaltning och har dessutom en transterritoriell väljarkår. Denna bok tittar närmare på detta nationsbygge i exil, hur det vuxit fram, hur det är organiserat och hur det folkliga deltagandet fungerar men berör också svårigheter och möjligheter som möter en exilstat där en stor del av invånarna är flyktingar.

 

Västsahara - avstannad avkoloniseringsprocessVästsahara. Avstannad avkoloniseringsprocess i en orolig region av Claes Olsson

Denna skrift belyser Västsaharakonflikten utifrån det förändrade säkerhetsläget i Maghreb- och Sahelregionen. Den arabiska våren berörde Maghrebländerna olika mycket men alla berörs av det utdragna Libyenkriget som inneburit att mängder av vapen passerat gränser och smugglats vidare till andra länder inom framför allt Sahelområdet. Terrorgrupper fick plötsligt tillgång till stora mängder av vapen och området har blivit mycket osäkrare. Också den kapprustning som pågår mellan Algeriet och Marocko tenderar att öka spänningen i regionen.

Det är svårt att bekämpa kriminalitet och terrorism utan att gå till botten med de stora grundproblemen som fattigdom, förtryck, diktatur, arbetslöshet och kamp om naturresurser. Det ekonomiska utbytet mellan Maghrebländerna utgör idag endast 1,3 procent av deras handel, vilket är den lägsta regionala handeln i världen. Maghreb har förutsättningar att blomstra, men för att regionen ska kunna samarbeta krävs att avkoloniseringen av Västsahara slutförs. Ett avkoloniserat Västsahara är grundbulten för regionens framtid.

 Claes Olsson är skribent specialiserad på Mauretanien och Västsahara och medförfattare i Africa Yearbook, utgiven av Brill Academic Publishers i Nederländerna.

 

 

Michael Windfuhr (red.) Beyond the Nation State– Human Rights in Times of Globalization (ISBN 91-973739-4-X, 2005, 277 s.)

 

Beyond the Nation State Stiftelsen Global Kunskap har haft flera projekt om kopplingen mänskliga rättigheter och ekonomisk globalisering och bland annar utgivit grundläggande en bok i ämnet, redigerad av FIANs tidigare generalsekreterare Michael Windfuhr, och med bidrag av internationella forskare och experter.

Forskare och övriga internationella experter från flera världsdelar analyserar de multilaterala institutionernas roll i det globala arbetet med mänskliga rättighetsfrågor. Tyngdpunkten ligger på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Institutioner som behandlas är bl a EU, WTO, ILO, FAO, Världsbanken och IMF samt OECD.

 

CAI

The Western Sahara Conflict. The Role of Natural Resources in Decolonization                       

I samarbete med Nordiska Afrikainstitutet har Stiftelsen Global Kunskap publicerat seminarierapporten The Western Sahara Conflict – The Role of Natural Resources in Decolonization. Red. Claes Olsson. Boken ingår i serien Current African Issues No. 33. (ISBN 91-7106-571-7, 2006, 32 s.) Permanent länk 

This book gives a comprehensive background to the long running conflict on the status of Western Sahara and particularly highlights the question of the territory’s natural resources, such as fish, oil and phosphates.

The book analyses why this territory, mainly covered by desert and only sparsely populated has since 1976 when the former colonial power Spain left the territory, engaged governments and people, both regionally and internationally, and the implications of its natural resources.

The book includes:
- a summary of the Western Saharan conflict, by Pedro Pinte Leite, specialist in international law in the Netherlands; 

- an up-to-date picture of the situation in Western Sahara with regard to natural resources, and the way in which exploitation is taking place, by Toby Shelley, a British journalist; 

- the UN’s legal opinion from 2002 on exploitation of the natural resources of a Non-Self-Governing Territory written by Hans Corell, former UN Under-Secretary-General for Legal Affairs, the Legal Counsel.

Two political views of the conflict are also included. Magnus Schöldtz and Pål Wrange from the Swedish Foreign Ministry elucidate the Swedish Foreign Policy on the Western Sahara Conflict. A statement by Karin Scheele, MEP and President of the Intergroup on Western Sahara in the European Parliament focuses on the economic interests of the parties involved in the conflic. These contributions together with an extended chronology, by Claes Olsson, over the different phases of the conflict form a useful information source for policy-makers, researchers, students and activists interested in or dealing with issues related to the Maghreb framework and in particular the Western Saharan conflict.

Hans Corell is Ambassador and a Former UN Under-Secretary-General for Legal Affairs, the Legal Counsel.

Pedro Pinto Leite is a Portuguese international jurist based in Holland, secretary of the International Platform of Jurists for East Timor and coordinator of the Dutch section of the International Association of Jurists for Western Sahara.

Claes Olsson has done a further research after his degree in social sciences and is the author of several books and articles on the Western Saharan issue.

Magnus Schöldtz, Deputy Director, Head of North Africa Section, Middle East and North Africa Department, Ministry for Foreign Affairs, Stockholm.

Pål Wrange is a principal legal advisor on public international law at the Ministry for Foreign Affairs in Stockholm.

Toby Shelley is a journalist and writer. He is author of ’Endgame in the Western Sahara’, published by Zed Books. He has visited the Western Sahara and the Sahrawi refugee camps on a number of occasions.

Karin Scheele, Member of the European Parliament (MEP), is President of the Intergroup on Western Sahara in the European Parliament.

Västsaharas kamp för självbestämmande. Polisario – befrielserörelse, politiskt parti och regering   (ISBN 978-91-976083-0-5, 2008, 20 s.) 

Västsaharas kamp för självbestämmandeStiftelsen Global Kunskap har i samverkan  med Olof Palmes Internationella Center utgivit denna skrift om västsaharafrågan. Skriften tar sin utgångspunkt i Polisarios 12 kongress i december 2007 och belyser närmare den organisation som under så lång tid varit navet i det västsahariska folkets frihetskamp och belyser de utmaningar som organisationen står inför. Skriften belyser också vardagen i och organiserandet av flyktinglägren, de hårda villkoren för de västsaharier som bor i de ockuperade områdena och omvärldens omförmåga att avsluta det sista avkoloniseringsuppdraget i Afrika.  (20 sidor). Texten är skriven av journalisten Lars Björk som under flera år besökt konfliktområdet. Skriften kan beställas från Stiftelsen Global Kunskap eller Olof Palmes Internationella Center.