Aktuellt

Nytt nummer av Globalt Perspektiv

Kina stärker sitt globala inflytande genom utvecklingsbanker av  Rohini Kamal och Kevin P. Gallagher

Denna artikel – framtagen av undersökande och granskande Bretton Woods Project –- granskar Kinas växande ledarroll inom internationell utvecklingsfinansiering.
Effekterna av Kinas enorma ökning av utvecklingsfinansiering för utvecklingsländer diskuteras och artikeln argumenterar att den utgör ett nyttigt alternativ till de västdominerade institutionerna. I artikeln konstateras att det är för tidigt att säga om kinesisk finansiering kommer att stödja socialt och miljömässigt hållbara
projekt och att det fortfarande finns oro vad gäller öppenhet, ansvarsskyldighet och de miljömässiga och sociala skyddsåtgärder som kännetecknar kinesiska institutioner.

läs hela artikeln på 2020.3